DDP „Senior”

Dom Dziennego Pobytu „Senior”


ul. Sienkiewicza 3, 59 – 300 Lubin
tel. 76/ 746 – 83 – 61, 76/847-98-04, kom. 782 – 704 – 400
e-mail: senior@mops.lubin.pl
fax 76/ 847 – 98 – 04
 senior-glowne

 

  „… A tu prawo do miłości każdy ma,
póki serce bije, póki życie trwa.
I ma prawo do miłości,
do rozrywek, do radości,
choć włos siwy, chociaż ręka drga …”
– Weronika Garcarz


Dom czynny jest codziennie (od poniedziałku do soboty) w godz.: od 7:00 do 20:00

Dom Dziennego Pobytu „ Senior” jest ośrodkiem wsparcia działającym w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Dom świadczy pomoc w zakresie: terapii zajęciowej (grupowej i indywidualnej), działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej, ekologicznej, zdrowotnej i edukacyjnej, a także w zakresie żywienia.

Osoby przebywające w Domu mogą korzystać z wyżywienia na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej w Lubinie.

Pomoc w formie nieodpłatnego pobytu w Domu przyznaje Dyrektor MOPS. Udzielenie tej pomocy wymaga złożenia pisemnego wniosku osoby zainteresowanej – mieszkańca naszego miasta

Z usług placówki korzystają osoby starsze, które chcą aktywnie spędzać wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać kontakty.

Nasze propozycje:

Sport i rekreacja

Osoby dbające o kondycję fizyczną i figurę spotykają się codziennie, aby wspólnie, w miłej atmosferze spalić niepotrzebne kalorie, zaś miłośnicy kręgli z pasją zmagają się na torze.
Zwolennicy ruchu i zabaw rekreacyjnych, chętnie korzystają ze spotkań plenerowych, wycieczek  czy  zawodów sportowych.

Sztuka

W naszej placówce istnieją cztery zespoły śpiewacze:
„ Hosadyna od Lubina”, to zespół ludowy, mający na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Członkowie zespołu śpiewają, tańczą i grają.
Zespół „Wrzos”, wykonuje utwory o tematyce patriotycznej i rozrywkowej.
Repertuar zespołu  „ Bez nazwy”  to  najczęściej współczesne utwory, łatwo wpadające w ucho.
Chór „Cantabile”  uświetnia nasze ważne uroczystości.
W zespole  teatralnym „Pozytywni” seniorzy realizują się aktorsko dostarczając odbiorcom wielu wrażeń.
Działające w DDP „Senior” grupy: recytatorska, kabaretowa umilają spotkania  i święta okolicznościowe.
Warsztaty rękodzieła, pozwalają na rozwijanie talentów i ich prezentację na wystawach,  przeglądach, konkursach
i kiermaszach.

Ćwiczenie umysłu
Zwolennicy gimnastyki umysłowej mają swoje zajęcia w kole szachowym, klubie karcianym i gier stolikowych.

Edukacja
Do dyspozycji seniorów dostępna jest  pracownia komputerowa. Organizowane są również wykłady edukacyjne, pogadanki o tematyce historycznej, społecznej, ekologicznej.

Zdrowie
W DDP  „Senior” zapewnia się porady i profilaktykę zdrowotną. Seniorzy mogą skorzystać z tematycznych pogadanek, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, wagi i sprzętu gimnastycznego. Zainteresowani mogą  wziąć udział w zajęciach relaksacyjnych, skorzystać z masażu klasycznego.

Przynależność  środowiskową  seniorów  rozwijamy poprzez  aktywny udział w przygotowaniach   uroczystości, spotkań i  świąt (np. zajęcia „Cukierenki Babuni”).
Swoimi działaniami wychodzimy poza ośrodek organizując szereg spotkań łączących pokolenia i różne kultury – festiwale i przeglądy o zasięgu ponadlokalnym. Efekty naszej pracy zostały nagrodzone wyróżnieniem „NESTOR” Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

 

Jeśli chcesz rozwijać swoje zainteresowania, lubisz poezję, muzykę, chcesz jak najdłużej zachować sprawność fizyczną, masz dość samotności, chcesz aby „jesień Twojego życia” stała się „wiosną”, dołącz do nas. Zapraszamy!

 

2015 – analiza badań ankietowych – działalność kulturalno-oświatowa
2015 – Analiza badań ankietowych – pomoc obiadowa