Kontakt

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
59-300 Lubin, ul.Kilińskiego 25a
tel. (76) 74-63-400, fax: 74-63-401

NIP: 692-11-39-411
REGON: 004041289


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Obsługa osób niesłyszących


Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Graczyk


Żłobek nr 2
59-300 Lubin, ul. Cedyńska 13
tel. (76) 746-83-64


Żłobek nr 3
59-300 Lubin, ul. Orla 47a
tel. (76) 746-83-65


Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Sienkiewicza 3
tel. (76) 746 83 61


Sekcja Profilaktyki Uzależnień
59-300 Lubin, al. Niepodległości 31
tel. (76) 847 63 55


Kontakt w sprawach osób bezdomnych

tel. 697-110-123