Projekty z EFS

Projekty z EFS


Gmina Miejska Lubin, w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, otrzymała środki finansowe w ramach następujących grantów: