Żłobek nr 3

Żłobek nr 3


Żłobek nr 3

59-300 Lubin
ul. Orla 47a
tel. (76) 746-83-65
e-mail: zlobek3@mops.lubin.pl
Żłobek jest czynny
od poniedziałku do piątku
od godziny 6.00 do 16.00Żłobek nr 3 to miejsce przyjazne dla każdego  dziecka, w którym będzie bezpieczne i radosne..

zl3-3Żłobkiem kieruje Kierownik Pani Maria Polkowska -Gonos.

W naszym żłobku budujemy wzajemne  zaufanie poprzez troskliwą opiekę nad dziećmi. Maluszki uczymy poczucia własnej wartości siebie jako osoby. Budzimy wrażliwość estetyczną u dzieci oraz asystujemy w nabywaniu nowych umiejętności.

Dzieci bawią się, uczą i wypoczywają w słonecznych , kolorowych pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt dostosowany do ich wieku i wzrostu.

Wesołą i twórczą zabawę zapewniają kolorowe, bezpieczne i dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci – zabawki i pomoce dydaktyczne.

Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia. Posiada 3 grupy żłobkowe dla 90 dzieci.

 • I grupa „ Biedronki”
 • II grupa „ Krasnale”
 • III „ Muchomorki”

W grupie przebywają dzieci zbliżone wiekowo.


Praca opiekuńczo – wychowawcza prowadzona jest w grupach, na podstawie rocznego planu pracy.
Realizujemy plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- edukacyjnej poprzez program adaptacyjny dzieci nowoprzyjętych, współpracę z rodzicami , promowanie wartości rodziny oraz wspieranie rozwoju społecznego dzieci. Placówka bierze udział w programie ,,Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.
W pracy skupiamy się na rozwijaniu zainteresowań dzieci, organizowaniu zabaw dydaktycznych i manualnych, wyrabianiu nawyków higienicznych i bezpiecznej zabawy oraz uczeniu dzieci funkcjonowania w grupie poprzez kontakt z rówieśnikami.

Organizację pracy w żłobku określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Kierownika żłobka z uwzględnieniem potrzeb psychofizycznych dziecka oraz oczekiwań rodziców.

Terminarz uroczystości :

 • Zabawa karnawałowa – styczeń
 • Dzień Babci i Dziadka – styczeń
 • Powitanie wiosny – marzec
 • Dzień Matki – maj
 • Dzień Ojca – czerwiec
 • Pożegnanie Starszaków – czerwiec
 • Dzień Górnika – grudzień
 • Mikołaj – grudzień

Naszym dzieciom proponujemy :

 • wesołą zabawę,
 • interesujące zajęcia dydaktyczne dostosowane do potrzeb i wieku dziecka,
 • szeroki wachlarz zajęć plastycznych rozwijających zdolności manualne,
 • ciągły kontakt z bajką i literaturą dziecięcą,
 • zajęcia dodatkowe – rytmikę,
 • współpracę z instytucjami kulturalnymi oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

Jak wygląda wyprawka małego żłobkowicza ? Dziecko w żłobku powinno posiadać następujące rzeczy:

 • miękkie obuwie: kapcie , które powinny mieć stabilną podeszwę,
 • zapasowe ubranka : bluzeczki, rajstopki, skarpetki, majteczki, spodenki,
 • pieluszki jednorazowe w ilości zależnej od potrzeb dziecka,
 • środki higieny osobistej,
 • butelkę plastikową, jeśli dziecko z niej korzysta.

Nie zapominajcie Państwo również o ulubionych laleczkach, misiach lub innych maskotkach, to ważne aby dziecko miało swoją ulubioną zabawkę.

Nasz żłobek zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój małego dziecka. Zapraszamy !