30 listopada 2020

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie informuje, że w dniu 15 grudnia br. o godz. 14.00 na Cmentarzu Komunalnym w Lubinie przy ul. Cmentarnej 2 odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych. Kondukt pogrzebowy przejdzie od głównej […]
13 listopada 2020

Granty z EFS

Gmina Miejska Lubin, w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, otrzymała środki finansowe w ramach następujących grantów:
12 listopada 2020

Informacje na temat programu „Wspieraj Seniora”

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje rządowy program pn. „Wspieraj Seniora” skierowany do mieszkańców powyżej 70 r.ż., którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zachorowania na  COVID-19. Wsparcie […]
9 listopada 2020

Informacje dla seniorów

29 października 2020

4 ZASADY DOLNOŚLĄZAKA

19 października 2020

Projekty z EFS