Teatr żywego aktora

Teatr żywego aktora

Dziś w naszym Żłobku odbył się spektakl  teatralny pt. ,, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Dzieci żywo reagowały na występ  aktorów . Bajka uczyła, że warto pomagać innym lecz nie należy być łatwowiernym w stosunku do obcych.

Formy sceniczne mają wiele walorów natury psychicznej i pedagogicznej. Pobudzają u dziecka naturalną spontaniczną aktywność. Umożliwiają dziecku poszukiwanie własnego wyrazu oddającego przeżycia, emocje, są czynnikiem rozładowującym  napięcie psychiczne, doskonalą spostrzegawczość i uczą dokładnej obserwacji.