3 czerwca 2024
logo

PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, W DDP „SENIOR” NA MIESIĄC CZERWIEC 2024

PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, W DDP „SENIOR” NA MIESIĄC CZERWIEC 2024
10 maja 2024
Kwiecień w Seniorze

Kwiecień w Seniorze

Z okazji Wielkanocy spotkaliśmy się przy świątecznym stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw. Program artystyczny przygotowali Zofia Biernat i Edward Kaszczyszyn. Podczas  spotkania pn.  „Co każdy senior wiedzieć powinien”, słuchacze uzyskali cenne  informacje z rożnych  […]
6 maja 2024
logo

PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, W DDP „SENIOR” NA MIESIĄC MAJ 2024

PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO – OŚWIATOWEJ, TERAPII ZAJĘCIOWEJ, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, W DDP „SENIOR” NA MIESIĄC MAJ 2024
30 kwietnia 2024

Kolejna edycja szkolenia w formie warsztatowej dot. podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów

luty – kwiecień 2024 Bycie rodzicem to najtrudniejsza, a zarazem najwspanialsza rola życiowa.  Wymaga wielkiej odpowiedzialności i ciągłego rozwoju. Aby nauczyć się mądrego postępowania z dzieckiem, zainteresowani rodzice i opiekunowie mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach podnoszenia […]
25 kwietnia 2024

„Bezpieczna Rodzina” 2024

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina, a także Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla miasta Lubina, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej […]
10 kwietnia 2024
Dni Otwarte

Dni Otwarte

Serdecznie zapraszamy Rodziców na Dni Otwarte w naszym żłobku, które odbędą się w dniach 22-24.04.2024r. w godz. 9.30-10.00.  ZAPRASZAMY !