Ośrodek jest czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Dyrektor Beata Lejczak-Wawrynowicz
Zastępca Dyrektora Maria Królikowska
przyjmują w każdy wtorek w godzinach 13:00 – 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

59-300 Lubin, ul.Kilińskiego 25a
tel. (76) 74-63-400, fax: (76) 74-63-401
e-mail: mops@mops.lubin.pl
NIP: 692-11-39-411, REGON: 004041289

Aktualności


18 lipca 2024

BON ENERGETYCZNY – nowe świadczenie od 1 sierpnia 2024r.

Bon energetyczny przysługuje jednorazowo za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024r. każdemu gospodarstwu domowemu spełniającemu kryterium dochodowe. Przeciętne dochody na osobę za rok 2023 (po odliczeniach) nie powinny przekraczać:2.500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,1.700 zł […]
7 czerwca 2024

Program dla osób stosujących przemoc domową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął nabór do programu wspierającego dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny, psychologiczno-terapeutyczny (wyjątkowo, gdy z różnych przyczyn nie mogą w nich uczestniczyć). Warunkiem udziału w zajęciach jest zgłoszenie się […]
7 czerwca 2024

WIOSENNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej  dla miasta Lubina, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje […]