Ośrodek jest czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Dyrektor Beata Lejczak-Wawrynowicz
Zastępca Dyrektora Maria Królikowska
przyjmują w każdy wtorek w godzinach 13:00 – 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

59-300 Lubin, ul.Kilińskiego 25a
tel. (76) 74-63-400, fax: (76) 74-63-401
e-mail: mops@mops.lubin.pl
NIP: 692-11-39-411, REGON: 004041289

Aktualności


30 kwietnia 2024

Kolejna edycja szkolenia w formie warsztatowej dot. podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów

luty – kwiecień 2024 Bycie rodzicem to najtrudniejsza, a zarazem najwspanialsza rola życiowa.  Wymaga wielkiej odpowiedzialności i ciągłego rozwoju. Aby nauczyć się mądrego postępowania z dzieckiem, zainteresowani rodzice i opiekunowie mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach podnoszenia […]
25 kwietnia 2024

„Bezpieczna Rodzina” 2024

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina, a także Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla miasta Lubina, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej […]
8 marca 2024

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy – ASYSTENT RODZINY Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy – PRACOWNIK SOCJALNY