KOMUNIKAT

W związku z utrzymującą się wysoką liczbą zachorowań na COVID-19 zaleca się, aby klienci MOPS, ograniczyli do minimum bezpośrednie wizyty w Ośrodku, a w większym zakresie korzystali ze środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej bądź z pośrednictwa poczty.

Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego, przede wszystkim do

dezynfekcji rąk, noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób

Świadczenia pieniężne są przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe. Również wpłaty na rzecz MOPS należy dokonywać przelewem.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE OGRANICZĄ RYZYKO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Ośrodek jest czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Dyrektor Stanisława Lewandowska
Zastępca Dyrektora Maria Królikowska
przyjmują w każdy wtorek w godzinach 13:00 – 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

59-300 Lubin, ul.Kilińskiego 25a
tel. (76) 74-63-400, fax: 74-63-401
e-mail: mops@mops.lubin.pl
NIP: 692-11-39-411, REGON: 004041289

Aktualności


4 stycznia 2021

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM             Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zwraca się z apelem do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niezaradne życiowe, którym w szczególny sposób zagrażają skutki […]
3 stycznia 2021

INFORMACJA

Gmina Miejska Lubin organizuje transport dla niepełnosprawnych mieszkańców i innych osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Potrzeby w tym zakresie można zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie podnr […]
21 grudnia 2020

Ogłoszenie o naborze – Asystent rodziny