KOMUNIKAT

W związku z dużą liczbą zachorowań na COVID-19.

od 5 listopada 2020r.

zawiesza się do odwołania bezpośrednie wizyty w Ośrodku.

Wszelkie zapytania prosimy zgłaszać telefonicznie, a pisma/ wnioski/dokumenty składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty bądź wrzucając do pojemnika umieszczonego w wejściu do budynku MOPS.

Osoby, które mają wyznaczony termin zgłoszenia się do MOPS (zapoznanie się z materiałem dowodowym, złożenie wyjaśnień, podpisanie dokumentu) są przyjmowane przez merytorycznego pracownika w wydzielonym pomieszczeniu, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu wizyty.
Świadczenia pieniężne są przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe. Również wpłaty na rzecz MOPS należy dokonywać przelewem.
WSZYSTKIE OSOBY WCHODZĄCE DO BUDYNKU PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
tj. dezynfekcja rąk, noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób


Ośrodek jest czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Dyrektor Stanisława Lewandowska
Zastępca Dyrektora Maria Królikowska
przyjmują w każdy wtorek w godzinach 13:00 – 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

59-300 Lubin, ul.Kilińskiego 25a
tel. (76) 74-63-400, fax: 74-63-401
e-mail: mops@mops.lubin.pl
NIP: 692-11-39-411, REGON: 004041289

Aktualności


30 listopada 2020

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie informuje, że w dniu 15 grudnia br. o godz. 14.00 na Cmentarzu Komunalnym w Lubinie przy ul. Cmentarnej 2 odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych. Kondukt pogrzebowy przejdzie od głównej […]
13 listopada 2020

Granty z EFS

Gmina Miejska Lubin, w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, otrzymała środki finansowe w ramach następujących grantów:
12 listopada 2020

Informacje na temat programu „Wspieraj Seniora”

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje rządowy program pn. „Wspieraj Seniora” skierowany do mieszkańców powyżej 70 r.ż., którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zachorowania na  COVID-19. Wsparcie […]