Ośrodek jest czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Dyrektor Stanisława Lewandowska
Zastępca Dyrektora Maria Królikowska
przyjmują w każdy wtorek w godzinach 13:00 – 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

59-300 Lubin, ul.Kilińskiego 25a
tel. (76) 74-63-400, fax: 74-63-401
e-mail: mops@mops.lubin.pl
NIP: 692-11-39-411, REGON: 004041289

KOMUNIKAT


W związku z zachorowaniami na COVID-19 zaleca się, aby klienci MOPS, ograniczyli do minimum bezpośrednie wizyty w Ośrodku, a w większym zakresie korzystali ze środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej bądź z pośrednictwa poczty.

Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego, przede wszystkim do dezynfekcja rąk, noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób.

Świadczenia pieniężne są przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe. Również wpłaty na rzecz MOPS należy dokonywać przelewem.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE OGRANICZĄ RYZYKO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Aktualności


3 stycznia 2022

Dodatek osłonowy

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. wprowadzono dodatek osłonowy, który ma pomóc w zapłacie wysokich rachunków za energię oraz towary w sklepach. Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, w rozumieniu art. 3 […]
1 stycznia 2022

POMOC OSOBOM OBJĘTYM KWARANTANNĄ DOMOWĄ

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, tut. Ośrodek organizuje pomoc w zakresie zapewnienia posiłków, dowozu, żywności lub leków dla osób objętych kwarantanną domową w szczególności dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, którym rodzina nie jest w stanie takiej […]
28 grudnia 2021

Nowe kwoty kryteriów dochodowych i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Informujemy, że od 1 stycznia 2022r. obowiązują nowe kwoty kryteriów dochodowych i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: kryteria dochodowe:– dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,– dla osoby w rodzinie – 600 zł; kwota świadczeń […]