Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

MOPS w Lubinie informuje, że od 1 lipca 2019 r. są przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020, dotyczące ustalenia prawa do:

 

  • świadczenia wychowawczego – w ramach programu
  • funduszu alimentacyjnego,
  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
  • świadczenia „Dobry start”

 

Wnioski można składać :

od 1 lipca 2019 r. online za pośrednictwem : Bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, PUE ZUS lub e-PUAP
od 1 sierpnia 2019 r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie przy ul. Kilińskiego 25a:
pok. 145 – od godz. 9:00 do 16:00
lub za pośrednictwem poczty na papierowym formularzu wniosku przesłanego na adres MOPS w Lubinie

Wnioski można pobrać w siedzibie MOPS lub ze strony internetowej www.mops.lubin.pl