Zebranie z Rodzicami

Zapraszamy Rodziców dzieci wstępnie przyjętych do grupy żłobkowej na rok 2019/2020 na zebranie, które odbędzie się 17 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w Sali Rehabilitacyjnej nr 7 (na parterze).
Ze względu na wagę poruszanych spraw organizacyjnych, obecność przynajmniej jednego rodzica, proszę potraktować jako obowiązkową.
Podstawą do podpisania UMOWY jest dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka.
Przypominamy, że ostateczny termin podpisania UMOWY przez obojga  rodziców upływa 30 czerwca 2019 r.