Zebranie z rodzicami

Zapraszamy rodziców dzieci wstępnie przyjętych do grupy żłobkowej na rok 2018/2019 na zebranie, które odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 w Sali Rehabilitacyjnej nr 7 (na parterze).
Ze względu na wagę poruszanych spraw organizacyjnych, obecność przynajmniej jednego rodzica proszę potraktować jako obowiązkową.
Podstawą do podpisania Umowy jest dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka.