Darowizny

Darowizny


Wpłat z tytułu darowizn na rzecz:

 • podopiecznych Domu Opieki „Szarotka” można dokonywać na niżej podane konto bankowe:
  PeKaO SA O/Lubin 86 1240 3464 1111 0010 2757 4622

 

 • podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych lub podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Senior” można dokonywać na niżej podane konto bankowe:
  PeKaO SA O/Lubin 61 1240 3464 1111 0010 3721 1537

 

 • Żłobka Nr 2 lub Żłobka Nr 3 można dokonywać na niżej podane konto bankowe:
  PeKaO SA O/Lubin 15 1240 3464 1111 0010 2757 4736

 

 • pozostałych podopiecznych MOPS można dokonywać na niżej podane konto bankowe:
  PeKaO SA O/Lubin 88 1240 3464 1111 0010 3721 1827

 

Przy dokonaniu wpłaty można wskazać cel na jaki ma być przeznaczona darowizna.