Ważne adresy

Infolinie


  • 116 111 – Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 0800-12-12-12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 801-12-00-02 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”
  • 0800-10-00-22 – Bezpłatna Infolinia dot. Osób Bezdomnych
  • 0800-49-34-94 – Bezpłatna Infolinia Onkologiczna
  • 0800-53-33-35 – Bezpłatna Infolinia PFRON
  • 0801-04-40-44 – Automatyczny Telefoniczny System Informacyjny ZUS
  • 0801-64-67-19 – Informatorium z Infolinią na temat Organizacji Pozarządowych
  • 0800-80-08-00 – Bezpłatna Infolinia dla Konsumentów
  • 112 – Europejski numer alarmowy

Baza teleadresowa jednostek pomagających osobom doznającym przemocy


Ważne adresy