Ważne adresy

Infolinie


 

  • 116 111 – Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 0800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 0801 120 002 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”
  • 0800 100 022 – Bezpłatna Infolinia dot. Osób Bezdomnych
  • 0800 190 590 – Bezpłatna Infolinia Onkologiczna
  • 22 581 84 10    – Bezpłatna Infolinia PFRON
  • 22 560 16 00 – Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
  • 0801 646 719  – Informatorium z Infolinią na temat Organizacji Pozarządowych
  • 0801 440 220 lub 222 667 676 – Bezpłatna Infolinia dla Konsumentów
  • 112 – Europejski numer alarmowy

 

Baza teleadresowa jednostek pomagających osobom doznającym przemocy


 

Ważne adresy