„Bezpieczna Rodzina” 2024

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina, a także Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla miasta Lubina, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi cykliczne działania dla uczniów lubińskich szkół. 

W kwietniu br. rozpoczęła się kolejna edycja programu„Bezpieczna Rodzina” adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. Łącznie programem objętych zostanie 8 placówek, w każdej po dwie klasy drugie. Działanie jest dla uczniów nieodpłatne, koszty przedsięwzięcia pokrywa organizator tj. MOPS. Podobnie, jak w ubiegłych latach, celem spotkań z uczniami jest zwiększenie ich wiedzy i świadomości na temat zjawiska przemocy domowej oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych. Dodatkowo młodzież została poinformowana o formach i możliwościach   uzyskania pomocy w obszarze szeroko pojętej profilaktyki.

Projekt „Bezpieczna Rodzina” – opracowany przez terapeutę Sekcji Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (SPU) – zakłada udział uczniów w dwóch spotkaniach.  Pierwsze odbywa się ze specjalistą SPU, a  młodzież uzyskuje podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy domowej – w rodzinie z problemem uzależnień. Dowiaduje się również, jak bezpiecznie radzić sobie w sytuacji przemocy oraz jak ustrzec się przed krzywdzącymi związkami w przyszłości.

Podczas drugiego spotkania młodzi uczestniczą w warsztacie prowadzonym przez instruktora samoobrony. Uczniowie poznają procedury bezpieczeństwa opracowane na podstawie specjalnych programów; dowiadują się, jak rozpoznawać zagrożenie oraz jak skutecznie obronić się w przypadku ataku.

Aktywny udział młodzieży w programie, ich spontaniczne wypowiedzi na temat własnej trudnej sytuacji rodzinnej, pokazują, jak ważne i potrzebne są takie zajęcia.