DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE

We wrześniu br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie odbyły się – już po raz drugi w tym roku – Warsztaty Umiejętności Wychowawczych. W cyklu spotkań uczestniczyli rodzice, którzy chcieli zgłębić swoją wiedzę na temat budowania relacji z dziećmi i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Celem warsztatów było kształtowanie umiejętności wychowawczych poprzez modelowanie odpowiednich zachowań bez stosowania przemocy. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonego psychologa, a poruszana tematyka obejmowała następujący zakres: uczucia, stawianie granic, zasady, przywileje i konsekwencje, zachęcanie do samodzielności, skuteczna pochwała i zachęta, zwiększenie świadomości o FAS/FAE.

W październiku br. w 10 klasach lubińskich szkół podstawowych przeprowadzono rekomendowany program profilaktyczny pt. „Debata”. Celem przedsięwzięcia było opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży oraz uświadomienie zagrożenia wynikającego z korzystania ze środków psychoaktywnych.

Zgodnie z założeniami programu jego efektem powinno być: zmniejszenie tendencji do zachowań ryzykownych związanych z alkoholem, kształtowanie właściwych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu, zmniejszenie ryzyka wystąpienia krótkoterminowych i odroczonych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz integracja środowiska szkolnego i rodzinnego w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych.

Łącznie w programie uczestniczyło 210 uczniów z trzech szkół podstawowych. W okresie listopad – grudzień br. planowane jest objęcie „Debatą” kolejnych, chętnych klas siódmych.

Realizacja zajęć dla rodziców oraz młodzieży jest zgodna z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także Gminnego Programu Wspierania Rodziny.