Kolejna edycja szkolenia w formie warsztatowej dot. podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów

Kolejna edycja szkolenia w formie warsztatowej dot. podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów

luty – kwiecień 2024

Bycie rodzicem to najtrudniejsza, a zarazem najwspanialsza rola życiowa.  Wymaga wielkiej odpowiedzialności i ciągłego rozwoju. Aby nauczyć się mądrego postępowania z dzieckiem, zainteresowani rodzice i opiekunowie mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach podnoszenia kompetencji wychowawczych, prowadzonych przez starszego terapeutę Sekcji Profilaktyki Uzależnień  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.  

Program przewidywał 8 spotkań, w czasie których uczestnicy wzbogacali swoją wiedzę w obszarze m.in. komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i nazywania uczuć u siebie i dziecka oraz podstawowej wiedzy dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży.

W zajęciach wzięło udział  12 rodziców, spośród których 6 zostało uhonorowanych Certyfikatem.