Kwiecień w Seniorze

Kwiecień w Seniorze

Z okazji Wielkanocy spotkaliśmy się przy świątecznym stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw. Program artystyczny przygotowali Zofia Biernat i Edward Kaszczyszyn.

Podczas  spotkania pn.  „Co każdy senior wiedzieć powinien”, słuchacze uzyskali cenne  informacje z rożnych  dziedzin. Prelekcję przeprowadzili pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Lubinie,  aspirant   KPP  w  Lubinie  oraz  farmaceutka i specjalistka badania słuchu.                                                                                                                                                  

24 kwietnia dzięki uprzejmości Regionalnego Centrum Sportowego  przeprowadziliśmy Zawody Indywidualne w Kręgle w kategoriach: kobiety i mężczyźni. Do turnieju zgłosili się reprezentanci:
Uniwersytetu  Senioralnego, Sekcji Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S. A., Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek” oraz  Domu Dziennego Pobytu „Senior”. Po  zdrowej rywalizacji najlepsi okazali się: wśród kobiet – Irena Rabenda z drużyny Uniwersytetu Senioralnego (1. miejsce), Henryka Lech z tej samej drużyny (2. miejsce), Tamara Kobusiewicz z ekipy PZERiI (3. miejsce), a wśród mężczyzn: Łukasz Próba z drużyny Uniwersytetu (1. miejsce), Tadeusz Dąbrowski ze Stowarzyszenia Trzeci Wiek (2. miejsce) i Andrzej Drogosz z ekipy PZERiI (3. miejsce). Nagrody ufundowane przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej zwycięzcom wręczyła Dyrektor Beata Lejczak- Wawrynowicz. Poczęstunek podczas turnieju zapewnili: Rada DDP „Senior” oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S .A.  Rejon Lubin.

Zespoły „Wrzos” i „Bez Nazwy” wystąpiły podczas Festiwalu Kwiatów i Roślin, który odbył się 28 kwietnia w Parku Leśnym w Lubinie. Program przygotowany przez Włodzimierza Danka przypadł do gustu słuchaczom.