Marzec w Seniorze

Marzec w Seniorze

Z okazji „Dnia Kobiet” zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne, które odbyło się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w lubińskim ZOO. Uroczystość urozmaiciły występy artystyczne: uczniów z  I Liceum Ogólnokształcącego  w Lubinie, zespołu wokalnego z DDP „Senior” oraz duetu z grupy teatralnej „Pozytywni”. Wszystkie Panie otrzymały drobne upominki w postaci słodkich tulipanów i czekolad.

Konkurs Fotograficzny „Świat przyrody” został rozstrzygnięty 13 marca. Wzięli w nim udział uczestnicy lubińskich warsztatów terapii zajęciowej: „Promyk”, „Przytulisko”, „Słoneczko”, „Akademia Życia”, „Kameleon”, Centrum Psychiatrii i Psychologii MariaMed” oraz Świetlicy Terapeutycznej Fundacji Brata Alberta, Domu Dziennego Pobytu „Senior” i Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek”.
Jury w składzie: Agnieszka Anioł, Marlena Bielecka i Jakub Fąferek nagrodziło:
I miejsce- Kinga Jarosiewicz,II- Krzysztof Kaczor, III  ex aequo- Adam Honzła, Agnieszka Stąpór, IV  ex aequo- Marek Zaganiaczyk, Małgorzata Nowakowska, Gabriela Ostapowicz, V- Danuta Torba. Wyróżnienia otrzymali: Krystian Worobiej, Ewelina Stąpór, Patrycja Igielska, Elżbieta Siedziukiewicz, Zuzanna Szczepańska, Mateusz Biernat, Dawid Tofil.  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział
i serdecznie gratulujemy laureatom konkursu.

20 marca  przywitaliśmy wiosnę, udając się spacerem do Doliny Zimnicy. Na miejscu czekały na seniorów pieczone kiełbaski i gorąca herbata. W promieniach słońca i w pogodnych nastrojach bawiliśmy się przy akompaniamencie akordeonu. To był  dzień pełen pięknych wrażeń.

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, to także Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. W tym właśnie dniu seniorzy wzięli udział w projekcie „Kolorowa skarpetka” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lubiński Klub Kibica Niepełnosprawnego. W tym dniu zespół „Hosadyna od Lubina” na zaproszenie Centrum Działań Twórczych, wystąpił podczas Folkowego powitania wiosny, który odbył się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w ZOO w Lubinie.

Jak co roku w niedzielę palmową na lubińskim rynku  miało miejsce święcenie palm połączone z konkursem na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Uroczystość swoją obecnością wzbogacił zespół ludowy „Hosadyna od Lubina”.

27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji zespół teatralny „Pozytywni” wystąpił w Przedszkolu Miejskim nr 4. Seniorzy przedstawili sztukę „Zamieszanie w krainie bajek”  –  mali widzowie byli zachwyceni. Później nastąpiła zamiana miejsc i  dzieci zaprezentowały przygotowany na to spotkanie wiosenny repertuar.

Dziękujemy uczniom z Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie za piękne życzenia oraz stroiki wielkanocne.