NABÓR DO ŻŁOBKÓW 2016/2017

Przypominamy, że nabór dzieci do żłobków (w tym do grupy żłobkowej przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym) na okres od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r. prowadzony jest w terminie od 15 do 30 kwietnia br. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u kierowników placówek bądź na stronie MOPS: www.mops.lubin.pl w zakładce Jednostki: Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3 i Ośrod. Opiekuńczo-Rehab./Grupa żłobkowa