OGÓLNOPOLSKIE BADANIE LICZBY OSÓB BEZDOMNYCH

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE LICZBY OSÓB BEZDOMNYCH

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE LICZBY OSÓB BEZDOMNYCH z 28 na 29 lutego 2024 r.

Badanie ma na celu pozyskanie aktualnych danych w zakresie skali zjawiska bezdomności w Polsce oraz zaktualizowanie i wdrożenie działań pomocowych dla osób doświadczających tego kryzysu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogolnopolskie-badanie-liczby-osob-bezdomnych—edycja-2024

Apelujemy do mieszkańców miasta o zgłaszaniu miejsc przebywania osób bezdomnych pod nr telefonu 697 110 123.