Program dla osób stosujących przemoc domową

Program dla osób stosujących przemoc domową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął nabór do programu wspierającego dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny, psychologiczno-terapeutyczny (wyjątkowo, gdy z różnych przyczyn nie mogą w nich uczestniczyć). Warunkiem udziału w zajęciach jest zgłoszenie się na spotkanie kwalifikujące oraz podpisanie kontraktu. Rekrutacja uczestników odbywa się we współpracy z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, kuratorami sądowymi oraz funkcjonariuszami Policji.

Do programu nie mogą przystąpić osoby:

 • chore psychicznie,
 • uzależnione od alkoholu i narkotyków, które nie przeszły podstawowego cyklu terapii,
 • które nie są sprawcami przemocy domowej.

Program obejmuje 20 spotkań. Terminy ustalane są indywidualnie.

Celem programu jest:

 • pomoc w zaprzestaniu stosowania przemocy domowej,
 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 • rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy,
 • zdobycie umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
 • nauka partnerskiego układania relacji w rodzinie i korzystania  z pomocy innych,
 • nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Program będzie realizowany w formie zajęć indywidualnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie, Sekcji Profilaktyki Uzależnień przy al. Niepodległości 31.

Kontakt z terapeutą:

Aleksandra Danek

tel. 76 847 63 55/ 723 207 707