Projekt profilaktyczny „Jestem Mistrzem”

Projekt profilaktyczny „Jestem Mistrzem”

Pracownicy Sekcji Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie zorganizowali akcję profilaktyczną „Jestem Mistrzem”. To złożony projekt profilaktyczny, który został skierowany  do uczniów szkół podstawowych.

Pierwszy etap projektu polegał na przeprowadzeniu zajęć profilaktycznych  przez nauczycieli w klasach szóstych – wg przygotowanego wcześniej przez terapeutów scenariusza. W tym celu szkoły otrzymały pakiet materiałów, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Lekcja została tak skonstruowana, aby pokazać dzieciom, że każdy człowiek jest niepowtarzalny i wyjątkowy. Każdy ma dużo dobra i talentów. Warto uświadomić  sobie – własne dobre cechy, umiejętności i  zainteresowania, rozwijać je i pielęgnować.

Drugi etap – to wybór pośród wszystkich szóstoklasistów reprezentanta szkoły. Pedagog szkolny, przy współpracy z wychowawcami wskazał ucznia, który zaprezentował swój talent na scenie C.K. Muza w Lubinie.

Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 10 szkół podstawowych,  a w zajęciach uczestniczyło ponad tysiąc  uczniów. Młodzi ludzie prezentowali przeróżne umiejętności. Była recytacja poezji, gra na akordeonie, skrzypcach, gra w tenisa oraz pokazy taneczne.

Zwieńczeniem akcji  był występ Stypendystów i Podopiecznych Fundacji Wspierania Kultury Ruchu OCELOT  pn. „Akrobatyka i sztuka ruchu, jako rozwój osobisty, profilaktyka uzależnień, alternatywne formy spędzania czasu wolnego”.

Celem akcji profilaktycznej „Jestem Mistrzem” było promowanie pozytywnych zachowań, poszukiwanie alternatywnych sposobów przeciwdziałania uzależnieniom, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności oceny swoich mocnych stron oraz rozbudzenie postrzegania siebie jako osoby niepowtarzalnej. Ponadto uczniowie mieli możliwość poznania korzyści płynących z rozwijania własnych pasji i zainteresowań.