DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki (…) prowadzi szereg działań kierowanych do mieszkańców Lubina – zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Koniec roku 2023 również obfitował w wiele przedsięwzięć. Przeprowadzono w lubińskich szkołach podstawowych cztery rekomendowane programy profilaktyczne:

  • „Unplugged” – program profilaktyki uniwersalnej, którego celem jest ograniczenie inicjowania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków,
  • „Debata” – program profilaktyki uniwersalnej, mającej na celu wzmocnienie postaw proabstynenckich u nastolatków,
  • „Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych” -program profilaktyki selektywnej adresowany do dzieci nieśmiałych, wspomagający ich rozwój psychospołeczny,
  • „Loguj się z głową” – program, którego celem jest rozwijanie wiedzy i umiejętności, sprzyjających bezpiecznemu korzystaniu z mediów elektronicznych i ochrona przed
    e-uzależnieniami.

Działania profilaktyczne skierowanorównieżdo lubińskich przedszkoli. Pracownicy Sekcji Profilaktyki Uzależnień zrealizowali program „Mam eMOCje”. Rozpoznawanie,  określanie i regulowanie uczuć  oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości są w późniejszym czasie antidotum wobec zachowań ryzykownych (m.in. uzależnień chemicznych i behawioralnych).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dołączył również do ogólnopolskiej kampanii „W ciąży bez alkoholu”.Jej głównym celem jest zmniejszenie liczby kobiet pijących napoje alkoholowe w czasie ciąży oraz promocja całkowitej abstynencji w tym okresie i zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko. Pracownicy Sekcji Profilaktyki Uzależnień dostarczyli materiały edukacyjne do placówek ochrony zdrowia.

W okresie jesiennym prowadzono również kampanię „Trzeźwość na drodze”. Działaniami zostały objęte wybrane szkoły nauki jazdy, które otrzymały pakiet broszur profilaktycznych do przekazania kursantom. Jazda po alkoholu wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w Polsce, dlatego też bardzo ważne jest uświadomienie przyszłych kierowców.

Dodatkowo, pracownicy Sekcji Profilaktyki Uzależnień całorocznie prowadzą zajęcia edukacyjne
w lubińskich przedszkolach i szkołach.

Placówki chętne do współpracy, w celu ustalenia terminów zajęć profilaktycznych proszone są
o kontakt pod numerami telefonów 76 847 63 55/ 723 207 707.