13 czerwca 2024

MAJ

08 maja we współpracy ze Stowarzyszeniem Seniorów „Trzeci Wiek” zorganizowaliśmy  spotkanie w ramach projektu „Seniorski Szlak” pn. „Rocznice Majowe”. W wydarzeniu udział wzięli członkowie lubińskich organizacji kombatanckich, harcerze oraz seniorzy. Program artystyczny przygotował zespół „Wrzos”. Spotkanie […]
13 czerwca 2024

Spotkanie Rodziców nowoprzyjętych

Zapraszamy Rodziców nowoprzyjętych na spotkanie , które odbędzie się w dniu 24 czerwca o godz. 15.30.
13 czerwca 2024

FESTYN RODZINNY

Serdecznie zapraszamy Dzieci, Rodziców, Opiekunów na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w naszym ogrodzie żłobkowym w dniu 14 czerwca 2024r. , od godz. 14.00
7 czerwca 2024

Program dla osób stosujących przemoc domową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął nabór do programu wspierającego dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny, psychologiczno-terapeutyczny (wyjątkowo, gdy z różnych przyczyn nie mogą w nich uczestniczyć). Warunkiem udziału w zajęciach jest zgłoszenie się […]
7 czerwca 2024

WIOSENNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej  dla miasta Lubina, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje […]
1 września 2023

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY ASYSTENT RODZINY Ogłoszenia w załączeniu, a po więcej informacji zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej